Day: November 4, 2020

Nawalparasi supporters for Siyona

Fundraiser team for Siyona from Nawalparasi, Anish M. Shrestha writes in his wall in support for the baby girl Siyona-“हाम्रो पहिलो यात्रा सुरु:-मुरि मुरि धन्यवाद हाम्रो हेल्पिङ hands हरुलाई आजकोलाई :-दिब्य ज्योतीका भाइ हरु,प्रोप.नव दुर्गा फ्लेक्स को दाइ मुकेश राज… Read More ›

Galkot(गलकोट घुम्टे रोधी सांगीतिक समूह) supports Siyona

We thanks Galkot Ghumtey Rodhi group/गलकोट घुम्टे रोधी सांगीतिक समूह for their immense help and support for Siyona.As per the Galkot Updates on Siyona post, गलकोटमा “गलकोट घुम्टे रोधी” सांगीतिक समूह द्वारा सियोना श्रेष्ठ बचाउ अभियान चलाई उपचारार्थ आर्थिक रकम… Read More ›